Asiakkailta

Elohelmen iloinen ja tyytyväinen asiakas Eino Kuosmanen:

”Olen ollut Elohelmen hoitoasiakas miltei sen perustamisesta saakka. Päästäkseni yrittäjän asiakkaaksi jouduin Valtiokonttoriin tekemäni yhteydenoton kautta varmistamaan oikeuteni ohi ”vallalla olevan sosiaalitoimen”! Olin ennen kotihoidonpiiriin liittymistäni seurannut sillä silmällä alan eri toimijoiden tarjoamia palveluja. Joten voin sen perusteella todeta, etten erehtynyt valinnassani!

Eino_Kuosmanen

Elohelmessä liikkeenjohto valitsee työntekijät huolellisen sopivuusvalinnan kautta, valmentaen heidät asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Voin todeta olevani heidän toimintaansa tyytyväinen, jopa niin, että olipa työvuorossa ”tytöistä” kuka tahansa, hoitorutiinit tapahtuvat aina saman kaavan mukaan. Kulloinkin paikalle tulleen hoitajan tunnistaa, ts. erottaa toisistaan, vain puheäänen ja -aksentin perusteella!

Olen ilolla ja mielenkiinnolla seurannut tämän nuoren yrittäjän, Terhi Reissin tarmokasta, tavoitteellista ja määrätietoista toimintaa sen perustamisesta ja kehittämisestä, aina alan ulkomaista kehitystä myöten. Omistaja on myös itse alan toimintaa eri tavoin palvelevassa koulutuksessa mukana, toimien jopa paikallisten pienyrittäjien sihteerinä! Että virtaa näkyy riittävän. Johtaja Terhi Reiss on avoin ja sosiaalinen, positiivisella innolla työhönsä suhtautuva toimija.

Vaikeavammaisena sotainvalidina kuulun myös Vetrea Terveys Oy:n asiakkaisiin. Siihen viitaten totean lopuksi, että pienuudestaan huolimatta Elohelmi kilpailee palvelun tasossa tasavertaisesti Kauniin ja Suureksi paisuneen Vetrean kanssa.”

 

 Asiakaspariskunnan omainen: ”Onhan se uskomatonta, mihin kuntoon mummo on päässyt ja teillä on siinä iso osa.”

Asiakas, 83 vuotta: ”Elohelmi on helposti lähestyttävä.  Ja hyvä, kun asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä, ei turhaa kaunistelua.”

Asiakas, 88 vuotta: ”Kiva, kun kaikki asiat on taas järjestyksessä.”