Kotipalvelut

  • Omaishoidon sijaispalvelua palvelusetelillä
  • Sotainvalidien ja veteraanien hoitoa palvelusetelillä
  • Kaikki ikääntyneet, asumisentukea ja hoitoa tarvitsevat yksityiset asiakkaat

Kuntoutus ja ohjaus

  • Mielenterveystyötä asiakkaan verkostoissa
  • Palvelusuunnitelman mukainen asumisen tuki
  • Liikuntaa yhdessä; huomioonottaen myös mahdollisen toiminta/fysioterapeutin ohjeet

Kotisairaanhoito

  • Kun tarvitset sairaanhoidollista tukea kotona asumiseesi